మధ్యతరగతి ప్రజలారా మేల్కొండి

చంద్రన్న ఇచ్చిన 80వేల పట్టాలకు రిజిస్ట్రేషన్ సౌకర్యం కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ విశాఖ పార్లమెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భారీ ధర్నా✊✊✊