ఈ రోజు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారి తనయుడు చి"ముత్తంశెట్టి వెంకట శివ నందిష్ గారి జన్మదినం

ఈ రోజు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారి తనయుడు చి"ముత్తంశెట్టి వెంకట శివ నందిష్ గారి జన్మదినం. 

సందర్భంగా భీమిలి జి.వి.ఎం.సి 4వ వార్డ్ నిడిగట్టు లో సద్గురు సేవా శ్రమము లో 3,4 వార్డ్ వై.యస్.ఆర్.సి.పి.నాయకుల ఆధ్వర్యంలో అన్నదానం, వస్త్ర దానం ,ఫల దానం చేయడం జరిగింది 
తదుపరి ఆశ్రమం స్వామిజీ , వృద్ధులు చి" వెంకట శివ నందిష్ గారిని ఆశీర్వదించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ముత్తంశెట్టి మహేష్ గారు వారి సమస్యలు విని మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి తోరగా పరిష్కరించేలా చూస్తానాని అలాగే ప్రతి నెల్ల ఆశ్రమంలో మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహింస్తామని చెప్పడం జరిగింది. 

ఈ కార్యక్రమంలో 3,4 వార్డ్ వై.యస్.ఆర్.సి.పి నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు .