రాష్ట్రీయ ఉపాధ్యాయ పండిత పరిషత్ మరియు ఉమ్మడి JAC అమరావతి పిలుపు

పత్రికా ప్రచురణార్థం

రాష్ట్రీయ ఉపాధ్యాయ పండిత పరిషత్ మరియు ఉమ్మడి JAC అమరావతి పిలుపుమేరకు నేటి నుండి 10వ తేదీ వరకు నల్ల రిబ్బన్లతో నిరసన కార్యక్రమం లో భాగంగా  తే.07.12.2021 దీ న జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, తాటితూరు లో ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీ D.  శ్రీనివాసరావుగారి ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయులు మరియు ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బంది అందరూ తమ హక్కులను సాధించుట కొరకు, డిమాండ్లను నెరవేర్చడం కొరకు నిరసన తెలియజేసి నినాదాలు చేయడం జరిగింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో టి.ఎస్. వి. ప్రసాద్ రావు రాష్ట్ర అదనపు కార్యదర్శి మరియు జె అప్పలనాయుడు  రాష్ట్ర PRTU కార్యదర్శి, V. శ్రీనివాసరావు టి ఎ
 సత్యనారాయణ మురళీధర్ ,కే. ప్రభావతి, పి. ఎస్ ఎస్ లక్ష్మి ,డి .శ్రీదేవి శేఖర్, ఉమా మహేశ్వర రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు .

పి శ్రీనివాసరావు 
భీమిలి రిపోర్టర్