మాజీ కేంద్ర మంత్రి శ్రీ పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు గారిని కలిసిన విశాఖపట్నం తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు

మాజీ కేంద్ర మంత్రి శ్రీ పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు గారికి సంఘీభావం తెలపడానికి వెళ్లిన విశాఖ తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంటరీ నాయకులు🤝✊