కొత్త సంవత్సరం కాలాండర్ 2022 : ప్రకటనలు

జనసేవ న్యూస్:ప్రకటన 

 *జనసేవ వార్తాపత్రిక క్యాలండర్స్‌లో ప్రకటనలను ప్రారంభిస్తోంది* 

 జనసేవ వార్తాపత్రిక కొత్త సంవత్సరం క్యాలెండర్ 2022 కోసం ప్రకటనలు ప్రారంభమవుతున్నాయి

మీ ప్రియమైన వారికి సంబంధించి వార్షికోత్సవం, పుట్టినరోజు, పదవీ విరమణల, పండుగ శుభాకాంక్షలుు మరియు మరిన్ని సందర్భాల కోసం మీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి 

 ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇప్పుడే పొందండి
మరిన్ని వివరాల కోసం కాల్ చేయండి: 9959785209 / 7036056449