జనాగ్రహ దీక్షలో గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారి ఆధ్వర్యంలో

ఆనందపురం మండలం l సర్పంచులు l ఎం పి టి సి సభ్యులు l కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు


Pic 2

Pic 3