ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు కూపన్లు పంపిణీ

  ఆనందపురం జనసేవ న్యూస్ 
స్థానిక గ్రామపంచాయతీ లో
 *వైయస్సార్ గృహ నిర్మాణ పథకం

 క్రింద ఇళ్ళ నిర్మాణం జరుపుకుంటున్న లబ్ధిదారులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐరన్ మరియు ఇసుక అందజేయు కార్యక్రమం ఆనందపురం గ్రామపంచాయతీ సర్పంచ్ 

శ్రీమతి *చందక లక్ష్మీ* చేతుల మీదుగా జరిగింది . అనంతరం లబ్ధిదారులకు ఇందుకు సంబంధించిన కూపన్లను సర్పంచ్ లక్ష్మి అందజేశారు.

జి. రవి కిషోర్ (బ్యూరో చీఫ్ )