చిమ్మచీకట్లో సింహాచలం ఘాట్ రోడ్

చిమ్మచీకట్లో సింహాచలం ఘాట్ రోడ్
🤔భక్తులకు ప్రమాదం
🤔పట్టించుకోని సింహాచలం దేవస్థానం అధికారులు😡